Confidentialitate


Nota de informare – temporara

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația M10 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau un membru al familiei dumneavoastră, în vederea participării la activitățile și proiectele operatorului.

Asociația M 10 în calitate de operator de date cu caracter aflat în curs de înregistrare la ANSPDCP prelucrează, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs., în mod liber și informat, în scopuri de ”activități de informare a cetățenilor cu privire la drepturile omului și la probleme de interes public, activități de promovare a inițiativei civice și de promovare/monitorizare a politicilor publice, derularea și implemetarea proiector asociației și administrarea site-ului asociatiam10.ro”.

Este necesar să ne furnizaţi datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile prelucrării. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, consecința este aceea că nu veți putea beneficia de activitățile și proiectele noastre.

Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi dezvăluite împuterniciților noștri, asociațiilor și fundațiilor și autorităților publice centrale/locale, potrivit legii. Datele nu sunt transferate în străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa de corespondență a operatorului sau prin email la adresa contact@asociatiam10.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).