Asociația M10 – Solicitare adresată Avocatului Poporului


Asociația M10 îi solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu neconstituționalitatea prevederii referitoare la voturile necesare pentru ridicarea imunității parlamentarilor

Asociația M10 a depus astăzi, 27 martie 2015, o cerere la Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, prin care îi solicită să sesizeze Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. 4 teza I din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, potrivit cărora:“Camera hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii membrilor săi.”

Asociația M10 precizează că art. 76 alin. 2 din Constituţia României stabilește că hotărârile Parlamentului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră, iar art. 16 alin. 1 şi 2 precizează că cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii, fără discriminări şi fără ca vreunul dintre ei să fie mai presus de lege.

Notă pentru editori: Asociația M10, condusă de Monica Macovei, s-a lansat la începutul acestui an din dorința de a dezvolta spiritul civic în societatea românească. Potrivit Statutului, scopul Asociaţiei M10 este să stimuleze inițiativa civică și implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și în viața publică, interacțiunea dintre cetățean și administrație, să promoveze statul de drept, independența justiției şi valorile democratice, să promoveze și să apere drepturile omului, să monitorizeze procesul electoral.

11050843_1106100759416259_7667164276010993635_o